bud Work Serwis
Bud-Work Serwis sp. z o. o.
Plac Piastów 10; 44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 42 06; e-mail: budwork@gmail.com


Dla pracodawców
Wynajem pracowników tymczasowych
Rekrutacja pracowników na stanowiska stałe
Szkolenia dla pracodawców
Usługi porządkowo - czystościowe
Ochrona osób i mienia


Korzyści dla Klienta:
 • optymalizacja wielkości zatrudnienia w firmie do niezbędnego minimum,
 • przeniesienie kosztów i ciężaru związanego z rekrutacją na Agencję,
 • najbardziej optymalna forma zatrudnienia w sytuacjach niedoboru pracowników
  (absencje, okresy nasilonej produkcji, akcje promocyjne),
 • obniżenie kosztów administrowania kadrowo-płacowego,
 • przeniesienie ciężaru związanego ze zwalnianiem pracowników na Agencję,
 • możliwość wypróbowania pracownika przed zatrudnieniem go na stałe,
 • wynagrodzenie pracownika ograniczone jedynie do rzeczywistego czasu wykonywania pracy
  (na podstawie ewidencji czasu pracy),
 • rozliczenie finansowe między Agencją a Zleceniodawcą w oparciu o wynegocjowaną stawkę godzinową oraz faktyczny czas pracy pracownika,
 • dostęp do szerokiej bazy pracowników tymczasowych,
 • szybkie reagowanie na zwiększone potrzeby zatrudnieniowe pracodawcy.Bud Work Serwic 2010 © webdesign : emoweb