bud Work Serwis
Bud-Work Serwis sp. z o. o.
Plac Piastów 10; 44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 42 06; e-mail: budwork@gmail.com


Dla pracodawców
Wynajem pracowników tymczasowych
Rekrutacja pracowników na stanowiska stałe
Szkolenia dla pracodawców
Co zapewniamy
Usługi porządkowo - czystościowe
Ochrona osób i mienia


INTERPERSONALNE - rozwijające umiejętności interpersonalne
 • Zarządzanie czasem
  Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy, praktycznych wskazówek dotyczących organizacji pracy własnej i współpracowników oraz wypracowanie, wyćwiczenie metod nowoczesnego działania w tym zakresie. Zajęcia pozwolą uczestnikom zidentyfikować trudności we właściwym wykorzystaniu czasu pacy oraz wypracować własne zasady zarządzania czasem.

 • Zarządzanie zespołem
  Celem zajęć jest określenie własnych predyspozycji w pracy zespołowej, wzmocnienie autorytetu kierowniczego. Ukazuje, jakie narzędzia i działania przełożonego wspierają podwładnych w przyjmowaniu odpowiedzialności. Jak przekazywać zadania i egzekwować ich realizację, by budować ich świadomość i odpowiedzialność. Jak komunikować podwładnym czego od nich oczekujemy i jakie są kluczowe cele i wartości.

 • Zarządzanie przez cele
  Aby przyczynić się do efektywności firmy i jednocześnie stanowić podstawę oceny dokonań ludzi, cele musza być określone w sposób merytorycznie poprawny. System zarządzania przez cele pozwala jednocześnie na kontrolowanie stopnia realizacji zadań oraz ocenę pracowników. Wynikiem tego jest nie tylko oszacowanie dokonań i przydatności pracownika, ale także udzielenie mu informacji zwrotnej, wskazówek na przyszłość, wybór odpowiednich szkoleń, modyfikacja ścieżki rozwoju.

 • Negocjacje w biznesie
  Celem szkolenie jest nabycie umiejętności stosowania skutecznych technik negocjacyjnych, poznanie sposobów radzenia sobie z trudnym partnerem, poznanie technik zwiększających efektywność menadżerów i handlowców oraz poznanie, identyfikowanie i utylizowanie manipulacji stosowanych przez drugą stronę.

 • Budowanie relacji z klientem
  Celem szkolenia jest nabycie umiejętności efektywnego sposobu budowania relacji z Klientem oraz zbudowania na tyle trwałych więzi, by móc zabezpieczyć się przed atakami konkurencji.
Kursy przyuczające i przekwalifikujące do zawodów budowlanych:
 • murarz,
 • cieśla,
 • zbrojarz,
 • technolog robót wykończeniowych,
 • przygotowujące do uzyskania licencji w zakresie ochrony osób i mienia,
 • przygotowujące do uzyskania uprawnień energetycznych (SEP) dla pracowników eksploatacji dozoru,
 • nadające uprawnienia kierowców wózków jezdniowych z napędem spalinowym i elektrycznym,
 • w zakresie finansów, rachunkowości, księgowości, prawa pracy oraz prawa podatkowego.
SZKOLENIA BHP
 • wstępne i okresowe na stanowiskach robotniczych,
 • okresowe bhp dla pracodawców i innych kierujących pracownikami,
 • okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno - technicznych,
 • okresowe dla pracowników administracyjno - biurowych,
 • instruktaż stanowiskowy,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego dla kierowników, mistrzów i brygadzistów.

Bud Work Serwic 2010 © webdesign : emoweb